مردان کوچک

سال چاپ: 
1399
ناشر: 
مؤلف: 
الکت، لوییزا‌می
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
تربیتی
مترجم یا مترجمان: 
شیما فتاحی
مجموع صفحات: 
128ص.
شابک: 
9786000802424
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم کاردانش
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
داستان این کتاب درواقع ادامه کتاب زنان کوچک است؛ البته داستانش به زنان کوچک ربطی ندارد؛ اما با همان کاراکترها نوشته شده است. «جو» با آقای «بائر» ازدواج کرده است و دو پسر کوچک دارد. آن‌ها مدرسه شبانه‌روزی‌ای را با چند پسربچه بی‌سرپرست و فقیر اداره می‌کنند. جو سعی می‍‌‌کند با شیطنت پسرها کنار بیاید و زیبایی و درعین‌حال شجاعت و پایداری در زندگی را نشانشان بدهد. فصل‌های کتاب، ماجراهای مختلف در یک مدرسه پسرانه است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب