معنای اضطراب

سال چاپ: 
1398
ناشر: 
مؤلف: 
می، رولو
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
عدنان اکبری
مجموع صفحات: 
642ص.
شابک: 
9786002502315
مخاطب: 
معلم
مشاور
معرفی کتاب: 
نویسندۀ این کتاب اضطراب را اصلی‌ترین موضوع روان‌شناسی می‌داند. بررسی منشأ اضطراب، وارسی نگاه فیلسوفان، روان‌شناسان، وزیست‌ـ‌شناسان و متخصصان علوم اعصاب، و سیر تحول آن در نوع انسان و نیز در گسترۀ زندگی فردی و اجتماعی او، از جمله مباحث این کتاب هستند. اضطراب آشکار و پنهان، بهنجار و نابهنجار، اضطراب جمعی و نشانه‌‌ها و چگونگی بروز آن، تحلیل و تبیین رویکردهای روان‌شناختی و دست آخر ارائۀ نتایج پژوهش‌ رولومی در خصوص زنان مجرد و سرانجام پیشنهاد نظریه‌ای منسجم در خصوص اضطراب، عنوان‌های فصل‌های کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب