مغز کودک من از بارداری تا یک‌سالگی

سال چاپ: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
اختیاری، حامد
کشوری، فاطمه
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
136ص.
شابک: 
9786006591711
پایه: 
سوم کاردانش
مخاطب: 
والدین
مشاور
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
تکامل جسمی و روانی کودک به میزان زیادی با تحول مغز او مرتبط است. مغز تا پنج سالگی در حال رشد و تکامل است اما نقش طلایی دوران بارداری و سال نخست پس از تولد در تکامل مغز کودک انکار ناپذیر است. در این میان وظیفه والدین در تربیت مغز کودک حتی از سه ماهه دوم بارداری آغاز می شود. کتاب حاضر در سه بخش برای دانستن تحول مغز در دوران جنینی و از جمله تاثیر مصرف الکل و دخانیات، مغز نوزاد از تولد تا یک سالگی و بیماری‌ها مانند فلج مغزی مطالبی بیان می کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب