مفاهیم کلیدی در تدریس ریاضیات دوره ابتدایی

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
هی‌لاک، درک
تنگاتا، فیونا
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
محمد حسام قاسمی
زهرا گویا
مجموع صفحات: 
324ص.
شابک: 
9789640813836
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
43 مفهوم کلیدی در تدریس ریاضی دورۀ ابتدایی، موضوع اصلی این کتاب است که نویسنده آن‌ها را بررسی و به اختصار معرفی کرده است. توضیحات و مباحث پیرامونی و مفاهیم مربوط در بخش مخصوصی آمده‌اند. برای درک بهتر، نمونه‌های عملی مفهوم، به صورت تجربه‌های کلاسی و با عنوان مثال‌های عملی گنجانده شده‌اند. مفاهیم به ترتیب حروف الفبا و مستقل از یکدیگر تنظیم شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب