مقدمات ریاضی، اخترفیزیک و نجوم عملی

نام مجموعه: 
مسائل خلاقانه‌ نجوم و اخترفیزیک
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
غلامی، صمد
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
474ص.
شابک: 
9789648547795
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
این کتاب نخستین جلداز کتاب دو جلدی «مسائل خلاقانه نجوم و اختر فیزیک» است که با هدف ایجاد آمادگی در دانش آموزان شرکت کننده در المپیادهای علمی و نجوم است. در کتاب حدود 700 مسئله مورد بررسی قرار گرفته و حل شده است. جلد اول کتاب در دو بخش تدوین شده است و هر بخش شامل سه فصل ریاضیات مقدماتی، قوانین نیوتن و کپلر و نجوم عملی است. در بخش اول مسائل مربوط طرح و در بخش دوم مسائل حل شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب