من و نماز: 40 نکته روان‌شناختی و تربیتی در باره نماز برای نوجوانان و جوانان

نام مجموعه: 
پنجره‌ای رو به خدا
سال چاپ: 
1399
ناشر: 
مؤلف: 
اصلانی، ابراهیم
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
64ص.
شابک: 
9789640228494
پایه: 
ششم
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر جلددوم از مجموعه‌ای چندجلدی است که می‌کوشد برای نوجوانان و جوانان فرصتی ایجاد کند تا دربارۀ بخشی از مسائل مهم اعتقادی و دینی بیندیشند و پاسخ بعضی سؤال‌هایشان را بیابند. نماز یکی از مهم‌ترین اعمال دینی است. 40 نکتۀ روان‌شناختی و تربیتی دربارۀ نماز، به زبان بسیار ساده و در قالب نکات کوتاه و کاربردی، در این کتاب آمده‌است.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب