مهارت‌های اجتماعی دوره اول متوسطه : کار در منزل

نام مجموعه: 
بسته آموزشی مهارت‌های اجتماعی
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
دپارتمان علمی موسسه تتا
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
38ص.
شابک: 
9789648045550
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
نویسنده در این کتاب با ایجاد موقعیت‌های یادگیری برای دانش‌آموزان ده تا هفده ساله سعی کرده است مهارت‌هایی شامل آداب معاشرت، مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های عاطفی را به یادگیرندگان آموزش دهد. این کتاب با توجه به ترجیح‌های یادگیری از طریق ارائۀ محتوا برای پانزده هفتۀ آموزشی و کار در منزل تدوین شده است. آموزش‌ها از طریق خلق موقعیت یادگیری با رویکرد کارگاهی و کاربردی ارائه می‌شوند؛ با این هدف که دانش‌آموز در خلال آموزش به درجه مطلوبی از ترکیب خودآگاهی، مهارت و مشارکت در ایفای نقش برسد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب