موش سربه‌هوا

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
حسن‌زاده، فرهاد
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
48ص.
شابک: 
9786000105952

دوره و درس:

پایه: 
اول
دوم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
از هفت موشی که با هم سفر می‌کردند، یکی سر به هوا بود. او یادش رفته بود کوله غذاها را بردارد! موش‌های گرسنه بعد از کلی دعوا با موش سر به هوا، دنبال غذا گشتند و شش‌گردو پیدا کردند و خوردند و به موش هفتم چیزی نرسید. موش‌ها در مسیرشان شش‌تکه پنیر هم پیدا کردند و این‌بار هم به موش سر به هوا چیزی ندادند. موش‌ها دوباره به راه افتادند و ناگهان موش هفتم عقابی را دید که به طرف آن‌ها می‌آمد. او... . شایان ذکر است که کتاب بازی و سرگرمی هم دارد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب