مکتب شیکاگو: یک نقد لیبرالیستی از نظام سرمایه‌داری «دنیس اسمیت» مکاتب نظری در علوم اجتماعی

سال چاپ: 
1399
مؤلف: 
اسمیت، دنیس
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
مهرناز عبداللهی
ابراهیم انصاری
مجموع صفحات: 
224ص.
شابک: 
9786229647424
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
معرفی کتاب: 
این کتاب در خصوص تنگناها و تدابیری است که جامعه‌شناسان شیکاگو و تعدادی دیگر در تلاش برای ساخت یک رشتۀ اخلاقی و دانشگاهی مفید اجتماعی متحمل شده‌اند. در فصل اول مکتب شیکاگو و منتقدان آن مطرح شده‌اند. نویسنده جنبه‌هایی از تعامل بین جامعه‌شناسی آمریکایی، لیبرالیسم آمریکایی و سرمایه‌داری آمریکایی را بررسی می‌کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب