نخبه‌های عالم مدرسه

سال چاپ: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
پدرام، عبدالعلی
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
76ص.
شابک: 
9789641560852
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
این کتاب حاوی سؤالات امتحانی طراحی شده برای دانش‌آموزان و پاسخ‌های طنزآمیز آنان به سؤالات است. مطالب کتاب از سال 1365 تاکنون در مدرسه‌های روستاهای داراب گردآوری شده است. ایجاد نشاط و شادی برای مخاطبان از اهداف اولیة نگارش این کتاب بوده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب