نظریه انسان سالم

سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
آقایی، اصغر
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
336ص.
شابک: 
9786003861459
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
نظزیۀ انسان سالم یک اصل و 12 ویژگی دارد. این ویژگی‌ها طیفی از انسان سالم تا انسان بیمار، از سلامتی تا بیماری، دارد. کتاب حاضر این نظریه را که بر فرهنگ ایرانی مبتنی است، مطرح می‌کند. ابتدا هر ویژگی با تأکید بر جنبه‌های روان‌شناختی تعریف و توضیح داده می‌شود. سپس شاخص‌ها و معیارهای انسان سالم و انسان بیمار در هر ویژگی ذکر می‌شود. در پایان، راه‌های رسیدن به هر ویژگی، متناسب با معیارهای انسان سالم، با ذکر مثال و تمرین‌های عملی، به تفصیل بیان می‌شوند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب