نمی‌دانی بپرس

نام مجموعه: 
فکر، کودک، فلسفه
چاپ اول سال: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
حیدری ابهری، غلامرضا
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
12ص.
شابک: 
9789642026739

دوره و درس:

پایه: 
اول
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
یکی از راه‌های رشد فکری کودکان، پیداکردن پاسخ سؤال‌هایی است که به ذهن آن‌ها می‌رسند. مجموعۀ 55 جلدی «فکر، کودک، فلسفه» برای رشد فکری کودکان،‌ آن‌ها را به تفکر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا می‌خواند. جلد پنجاه و چهارم از این مجموعه می‌کوشد به کودکان اطمینان دهد هر سؤال جوابی دارد و فردی هست که پاسخ را بداند. کتاب دوزبانه است. نویسنده نمونه‌هایی از سؤال‌ها را مطرح می‌کند و کودک را تشویق می‌کند دانندۀ جواب را پیدا کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب