نواندیشی و موفقیت

سال چاپ: 
1399
مؤلف: 
ناظم، محمد
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
208ص.
شابک: 
9786002743442
پایه: 
یازدهم
دوازدهم
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر مجموعه‌ای از بهترین روش‌های نوین علمی در زمینۀ تفکر (مواردی مثل خلاقیت و حل مسئله) را ارائه داده است. مهارت‌های فکری و تکنیک‌های مربوط به آن در قالب یک مدل فکری ارائه شده‌اند. کاربردهای عمومی و روش‌های ساده و سریع در فصل‌های اول و دوم آمده‌اند و تکنیک‌های پیشرفته‌تر در فصل‌های بعدی.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب