نگاهی متفاوت به تاریخ ماد و هخامنشیان

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
قشلاقی رحیمی، پیران
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
106ص.
شابک: 
9786226827010
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
نویسنده در کتاب پیش رو که آن را در سه بخش به نگارش در آورده است، مدعی است که تئوری تازه‌ای را در ارتباط با سلطنت مادها طرح کرده است. در بخش نخست تاریخ مادها، در بخش دوم تاریخ سکاها و ورودشان به فلات ایران و در بخش پایانی نیز به اوایل سلطنت هخامنشیان (تا به قدرت رسدن داریوش اول) پرداخته شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب