هرم سعادت

نام مجموعه: 
هنر اوج‌گیری
سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
سعادت، سعید
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
240ص.
شابک: 
9786222182090
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
یکی از عوامل کلیدی خشنودی در زندگی، داشتن شغل دلخواه است. نویسندۀ کتاب حاضر علل نارضایتی شغلی و راه حل‌های آن را شرح می‌دهد. مخاطب می‌آموزد اگر زندگی حرفه‌ای خود را بر سه رأس قاعدۀ هرم سعادت بنا کند، راضی و موفق خواهد بود. این سه کلید عبارت‌اند از: ارزش‌ها؛ علاقه‌ها؛ توانمندی‌ها.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب