همه آن‌ها یک گربه دیدند

چاپ اول سال: 
1396
مؤلف: 
ونزل، برندن
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
تربیتی
مترجم یا مترجمان: 
کیوان عبیدی آشتیانی
مجموع صفحات: 
36ص.
شابک: 
9789643189693

دوره و درس:

پایه: 
دوم
سوم
چهارم
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
گربه در حال راه رفتن است. سگ، موش، ماهی و... گربه را می‌بینند. همه آن‌ها گربه را می‌شناسند؛ ولی هر کدام از آن‌ها گربه را متفاوت می‌بینند. در صورتی که گربه همان گربه است. نویسنده این نکته را بیان می‌کند که زاویه دید افراد متفاوت است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب