همه صدایش می‌زنند

نام مجموعه: 
خدای ما چه جوریه؟
سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
مهاجرانی، سیدمحمد
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
16ص.
شابک: 
9786002518279
پایه: 
اول
دوم
سوم
چهارم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
دعاها و نیایش‌ها می‌توانندکودکانه هم باشند. کتاب حاضر از مجموعۀ «خدای ما چه جوریه» به این موضوع می‌پردازد که هر آنچه در زمین و آسمان است، خداوند را صدا می‌زند. در واقع، نویسنده تفسیر آیۀ «یسبح لله ما‌فی‌السماوات و الارض» را به زبانی کودکانه آورده است. مخاطب می خواند که همۀ فرشته‌ها، نوزادان، بچه‌ها، جوجه‌ها، پرنده‌ها،‌ غنچه‌ه‌ها، گل‌ها و سبزه‌ها خداوند را صدا می زنند.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب