همه می‌تونن زرنگ باشن

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
تبریزی، نرگس
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
224ص.
شابک: 
9786008283362
مخاطب: 
مربی
معلم
معرفی کتاب: 
اغلب فعالیت‌های آموزشی مستلزم همکاری و هماهنگی دو نوع مهارت و توانایی هستند. تمرین‌هایی می‌توانند این توانایی را پررورش دهند که لازمۀ آن‌ها به‌کارگیری هم‌زمان و هماهنگ چشم و دست باشد؛ تمرین‌هایی مثل ترسیم خطوط صاف و منحنی و زاویه‌دار بین شکل‌های مختلف و یا ترسیم خط از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر. این کتاب شامل تمرین‌هایی است برای ارتقای سطح یادگیری و توانمند‌سازی بیشتر کودکان.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب