هم‌نوازی نسیم و برگ

نام مجموعه: 
شعر نوجوان امروز
سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
حمزه‌ای، رودابه
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
56ص.
شابک: 
9786000101794
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
در این ۲۱ قطعه شعر،شاعر تلاش کرده تا آهنگ زندگی را در عمیق نگریستن به رخدادهای طبیعی و بررسی آن‌ها از زوایای گوناگون و در نتیجه آن رسیدن به خداشناسی بنوازد. شناختی که موجب شادی آدمی می‌شود. ضمن آنکه تصاویر کتاب گویای محتوای درونی اشعار است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب