هوش و استعداد تحلیلی نهم 9

نام مجموعه: 
مجموعه مرشد
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
برجی اصفهانی، محمد
برجی اصفهانی، مریم
اسدی‌کیا، وحید
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
428ص.
شابک: 
9789640728116

دوره و درس:

پایه: 
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
انجام بعضی تست‌ها و حل سؤال‌ها برای شرکت در مسابقات هوش ریاضی مفید است. کتاب حاضر شامل بیش از 2000 پرسش چندگزینه‌ای هوش ریاضی مخصوص پایۀ نهم است که از آسان به سخت تنظیم‌شده‌اند. این پرسش‌ها هوش و استعداد تحلیلی را می‌سنجند. سؤال‌ها از آزمون‌های ورودی مدرسه‌های تیزهوشان و خاص، و سؤالات مسابقات انتخاب شده‌اند. پاسخ‌ها در جلد بعدی آمده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31