وای از دست دی‌تی: دانستان ریاضی ویژه پایه ششم دبستان

نام مجموعه: 
مجموعه کتاب‌های دانستان
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
ششتمدی، علی
صنعتی، تکتم
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
96ص.
شابک: 
9786008676959

دوره و درس:

پایه: 
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
قصه یکی از راه‌های بیان مفاهیم علمی به زبان ساده و جذاب است. در این جلد از قصه‌های این مجموعۀ چند جلدی، مخاطب با مفاهیم ریاضی کتاب درسی ریاضی پایۀ ششم دبستان آشنا می‌شود. مخاطبان این کتاب به طور غیرمستقیم مفاهیم ریاضی را مطابق بودجه‌بندی کتاب درسی می‌آموزند. در فهرست مطالب کتاب، هر فصل برای مطالعه در ماه خاصی پیشنهاد داده شده است تا مخاطب مطابق آموزه‌های کتاب درسی پیش برود. داستان از زبان یک موجود خیالی روایت می‌شود.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب