ویلیام هاروی و مکانیک قلب

نام مجموعه: 
زندگی یک دانشمند
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
شاکلفورد، جول
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
صمد غلامی
نغمه خوشبخت فهیم
مجموع صفحات: 
126ص.
شابک: 
9789648547603
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
دانشمندان با تحقیقات و تألیفات خود توانسته‌اند خدمات شایانی به بشریت بکنند. کتاب حاضر از مجموعه‌ای چند جلدی است که زندگی دانشمندان معروف جهان را بررسی می‌کند، به بررسی زندگی «ویلیام هاروی»، طبیب، زیست شناس و کاشف دستگاه گردش خون، پرداخته‌است. ابتدای زندگی هاروی و تحصیلات او، وضعیت پزشکی در دورۀ رنسانس، گردش خون و گردش ششی، پزشک سلطنتی‌شدن هاروی، پذیرش نظرات هاروی و آزمایش لولۀ سرخرگی جالینوس، و در نهایت کشف هاروی و رهاکردن نظریۀ پزشکی باستان، از جمله مباحث کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب