پاداش نهایی: دلایل پنهانی شکل‌گیری انگیزه‌های ما

سال چاپ: 
1399
مؤلف: 
ارییلی، دن
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
سیدفرهاد ذوالفقاری
مجموع صفحات: 
120ص.
شابک: 
9786002743336
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم کاردانش
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
این کتاب می‌کوشد مفهوم انگیزش را به طور دقیق ریشه‌یابی کند و درک نادرست انسان‌ها از آن را اصلاح کند. در این کتاب سؤال‌هایی مثل «آیا پاداش بر بهره‌وری کارکنان اثردارد، چرا اعتماد اساس رفتار انگیزش‌بخش موفق است، تصورات اشتباه در مورد ارزش‌گذاری کار ما چیست، احساس مرگ چگونه انگیزه را تحت تأثیر قرار می‌دهد» پاسخ می‌گیرند. فصل‌های کتاب عبارت‌اند از: چگونه انگیزه را در افراد از بین ببریم؛ ایجاد پیوند عمیق با ایده‌ها و مخلوقاتمان؛ چرا پول کم‌اهمیت‌تر از آن چیزی است که ما فکر می‌کنیم.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب