پرورش مهارت‌های منطقی با استفاده از مسائل و بازی‌های منطقی

چاپ اول سال: 
1394
مؤلف: 
شوئن‌فیلد، مارک
روزن‌بلایت، ژانت
پست، بورلی
ایدز، ساندرا
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
غلام‌رضا یاسی‌پور
علی‌رضا توکلی
مجموع صفحات: 
262ص.
شابک: 
9786001039256
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
این کتاب حاوی تعدادی از مسائل منطقی است که حل آن‌ها مهارت‌های تفکر نقادانه و منطقی را رشد می‌دهد. پرداختن به این فعالیت‌های مستقل، چگونگی سازمان‌دهی اطلاعات را به دانش‌آموزان نشان می‌دهد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب