پناه

سال چاپ: 
1399
ناشر: 
مؤلف: 
تیموری، الهام
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
170ص.
شابک: 
9789641216377
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم کاردانش
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
این کتاب روایت دختری‌ است به نام «پناه» که به خیال خودش به آزادی پناه می‌برد؛ اما اتفاقات به او نشان می‌دهد، آرامش واقعی چیز دیگریست و باید به پناه واقعی برگردد. پناه، از دین و خدا دور شده است و واقعیت زندگی را گم کرده است؛ اما....
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب