پیک آدینه (دوم دبستان)

سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
رنجبری، ابراهیم
بحرینی، مژگان
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
68ص.
شابک: 
9786007182260

دوره و درس:

پایه: 
دوم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
انجام تکلیف درسی به دانش‌آموز کمک می‌کند آموخته‌ها را مرور کند. کتاب حاضر شامل مجموعه‌ای است از سؤال‌های درس‌های فارسی، علوم تجربی و ریاضی پایۀ دوم دبستان. سؤال‌ها به صورت هفتگی و بر اساس بودجه‌بندی درسی مدرسه تنظیم شده‌اند. دانش آموز می‌تواند هر جمعه سؤال‌های مربوط به آن هفته را پاسخ دهد. برگه‌های این کتاب پرفراژ دارند تا دانش‌آموز بتواند تکالیف هر هفته را جدا کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب