چتری از پرنده

نام مجموعه: 
شعر نوجوان امروز
سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
شفیعی، کمال
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
42ص.
شابک: 
9786000101749
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر ۱۵ قطعه شعر همراه با تصاویر مرتبط با متن دارد که به گونه‌ای شیرین از عدم دلبستگی به دنیا و دلتنگی‌های گوناگون آدمی سخن می‌راند و عاشقانه دیدن را به همگان توصیه می‌کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب