چهارشنبه‌های بستنی

نام مجموعه: 
شعر نوجوان امروز
سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
موسویان، انسیه
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
40ص.
شابک: 
9786000101985
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
۲۰ قطعه شعر این کتاب همراه با تصاویر مرتبط، محبت را درمان هر درد بشر می‌داند. شاعر یکی از مهم‌ترین عوامل رسیدن به موفقیت را اعتماد به نفس می‌داند و تذکر می‌دهدکه در این راه باید به نشانه‌های موجود توجه ویژه داشت.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب