چه کسی دروغ‌ می‌گوید؟

نام مجموعه: 
داستان‌های ریاضی
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
بورخس، خورخه لوییس
لم، استانسیلاو
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
تربیتی
مترجم یا مترجمان: 
حسام سبحانی طهرانی
امیر پرش
مجموع صفحات: 
152ص.
شابک: 
9789640816547
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
ریاضی از مباحثی است که اگر در قالب مثال‌هایی از زندگی واقعی مطرح شود و مسائل آن بخشی از مسائل دنیای واقعی باشد، برای دانش‌آموز جذابیت بیشتری خواهد داشت. نویسندۀ کتاب حاضر کوشیده است موضوعات ریاضی را در داستان‌هایی واقعی و مثال‌هایی از زندگی چند نوجوان مطرح کند تا توجه و علاقۀ خواننده را برانگیزد. کتاب شش داستان دارد و نام کتاب نیز از یکی از داستان‌ها برگرفته‌شد‌ه‌است. داستان‌های دیگر کتاب عبارت‌اند از: کتابخانۀ بابل؛ اژدهای احتمالی؛ همه‌چیز دربارۀ نامتقارن‌ها؛ دلشدگان؛ شعاع شوارتزشیلد.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب