چگونه با مدیر خود رفتار کنید؟

چاپ اول سال: 
1396
مؤلف: 
جاشی، مانموهان
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
سپهر انصاری
عصمت گلزار
مجموع صفحات: 
68ص.
شابک: 
9786008239055
مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
چکیده: 
نویسنده در کتاب حاضر در چهار فصل مباحثی چون نظریۀ نیروی انسانی در مدیریت، راهنمایی‌های علمی برای رفتار با مدیران، عملکردهای اصلی مدیریت و مهارت‌های رفتار با مدیران گوناگون را مطرح می‌کند. در بخش اول، هدف مدیریت، مهارت انسانی، گام‌هایی به سوی قاطع بودن و فهم رفتار را توضیح می‌دهد و در بخش دوم مسئولیت‌های مدیریتی، نقش ارتباط، مکاتبه و مذاکره و موانع ارتباط را بررسی میکند. در بخش سوم و چهارم نیز دربارۀ ده ویژگی کلیدی مدیران، اثربخشی مدیریتی، مدیران سخت و رفتار با آنان سخن می‌گوید.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب