چگونه عملکرد معلمان را بهبود بخشیم؟ (اثربخشی رهبری خدمتگزار و سرمایه روان‌شناختی مدیران)

چاپ اول سال: 
1396
مؤلف: 
علیدادیانی، شوکت
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
98ص.
شابک: 
9786008848028
مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
چکیده: 
کتاب حاضر با طرح بحث مدیریت خدمتگزار، به آموزش مدیران برای تربیت معلمان کارآمد و دلسوز پرداخته است. با مطالعه این کتاب درمی‌یابیم که رهبری، عامل اصلی موفقیت سازمان‌ها و جوامع است. درمورد رهبری، رویکردهای گوناگونی وجود دارد که یکی از آن‌ها رهبری خدمتگزار است و هدف آن بهبود بخشیدن به امر رهبری در سازمان‌ها و جوامع است. از مباحث موجود در کتاب میتوان به تعریف و مفاهیم رهبری خدمتگزار، سرمایۀ روان‌شناختی، عملکرد شغلی، روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد، معیارها و مدلهای ارزیابی و پیشینۀ تحقیق در داخل و خارج از کشور اشاره کرد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب