کاربرگ شیمی(2) پایه یازدهم، ریاضی و تجربی

نام مجموعه: 
بسته مدیریت کلاسی
سال چاپ: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
مختاری، منصور
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
48ص.
شابک: 
9786004640817
پایه: 
یازدهم
ریاضی ـ فیزیک
تجربی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کاربرگ ابزار عملیاتی‌کردن اهداف طرح درس و برگه‌ای آموزشی در خدمت فرایند تدریس است. کتاب حاضر یکی از اجزای بستۀ آموزشی محسوب می‌شود و نویسنده اصرار دارد از آن به عنوان برگۀ سنجش استفاده نشود. معلم کاربرگ را باید در ضمن تدریس و به عنوان مکمل طرح درس استفاده کند. کاربرگ حاضر به درس شیمی پایۀ یازدهم رشته‌های ریاضی و علوم تجربی اختصاص دارد. هر برگ دو صفحه‌ای از کاربرگ، مفاهیم یک هفتۀ آموزشی را دربر دارد. محتوای این کتاب در 21 کاربرگ ارائه ‌شده است که قابل جداشدن هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب