کاهش استرس به روش ذهن‌آگاهی (کتاب‌ کار)

سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
سرکوبی، رقیه
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
180ص.
شابک: 
9786226085120
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
معرفی کتاب: 
استرس واکنش بدن به عوامل استرس‌زاست و هر فردی در زندگی استرس را تجربه می‌کند. به همین خاطر لازم است مهارت‌های مدیریت استرس آموخته شوند. این کتاب به یکی از مهارت‌های مدیریت استرس یعنی «ذهن‌آگاهی» پرداخته است. نویسنده کتاب را برای نوجوانان تدوین کرده و کوشیده است با ارائۀ راهکارهای آسان و مبتنی بر آموزش مهارت ذهن‌آگاهی، و ارائۀ تمرین‌ها و فعالیت‌ها، مخاطب را در کنترل استرس خود توانمند کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب