کتاب مخفی

سال چاپ: 
1399
مؤلف: 
پورولی کلشتری، مجید
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
108ص.
شابک: 
9789649736549
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم کاردانش
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
«ماهان» مردی ایرانی است که برای شفای چشم‌های فرزندش، شهر به شهر دنبال طبیب است. به او خبر می‌رسد که در مدینه پیامبری از جانب خدا نازل شده است که معجزه می‌کند. او به مدینه می‌رود و درنهایت، فرزندش شفا پیدا می‌کند. ماهان که در طول سفرش در جریان واقعه غدیر خُم قرار گرفته است، شروع به نوشتن تاریخ سفر خود و همچنین آخرین حج رسول خدا و ماجرای غدیر خم می‌کند. سپس راهی ایران می‌شود تا ایرانیان را از واقعه غدیر آگاه سازد؛ اما... .
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب