کتاب کار مطالعات اجتماعی نهم

سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
فتح‌لیپایی، معصومه
حیدری، طاهر
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
144ص.
شابک: 
9786009681211
پایه: 
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
شرح درس‌ها به زبان ساده‌تر و ارائۀ تمرین‌های بیشتر به منظور تسلط بر مباحث کتاب درسی، از قابلیت‌های کتاب های کار محسوب می‌شود. کتاب حاضر مطابق سرفصل‌ها و درس‌های کتاب درسی پایۀ نهم متوسطه، شامل24 درس است که پس از شرح هر یک، نمونه‌ سؤال‌هایی برای درک بهتر در ادامه آمده‌اند. در بخش بعدی کتاب نیز آزمون‌هایی برای نمونه آمده‌اند. پاسخ‌ همۀ سؤال‌های کتاب و آزمون‌ها در پایان کتاب موجوداست.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب