کتاب کار واژه‌پرداز ورد2010

نام مجموعه: 
بسته آموزش رایانه به کودکان
سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
60ص.
شابک: 
9786007789049
پایه: 
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
این اثر به عنوان مکمل کتاب واژه‌پرداز 2010، دربردارنده پرسش‌ها و و تمرین‌هایی در راستای تثبیت یادگیری مطالب ارائه شده در کتاب مذکور است. در صفحات آخر کتاب «صفحه ارتباط با والدین» قرار دارد. در این صفحه، معلم پس از معرفی خود، عملکرد کلاسی دانش‌آموز را از نظر رفتاری و آموزشی به اطلاع والدین می‌‌رساند. شایان ذکر است که نتایج به صورت توصیفی درج می‌شود.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب