کتاب کار و تمرین ریاضی هفتم

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
سبحانی طهرانی، حسام
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
192ص.
شابک: 
9789640728604

دوره و درس:

پایه: 
هفتم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
هدف از کتاب‌های کار و تمرین تسلط کامل به مفاهیم کتاب درسی است. فصل‌های کتاب حاضر بر اساس موضوعی تقسیم شده‌اند. هر درس شامل قسمت‌های «درس‌نامه، تمرین‌ها، پرسش‌های مبتکرانه و آزمون‌های میان‌ترم و پایان ترم است. درس‌ها مطابق کتاب درسی ریاضی پایۀ هفتم تدوین‌شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31