کجایی که یادت بخیر

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
عرب امیری، نسیم
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
212ص.
شابک: 
9789643378691
پایه: 
دهم
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر دربردارنده اشعار طنزی است که از دنیای امروز انتقاد می‌کند. در شعر تعارفات جدید در دنیای مدرن، از تعارفات بی‌جایی که برای ورود یا خروج از مکانی می‌شود، انتقاد می‌کند. همچنین کودکان امروز و دیروز را با هم مقایسه کرده و تأثیر مخرب رسانه‌ها را گوشزد می‌کند و... .
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب