کفشم زمانی گاو بوده

نام مجموعه: 
مجموعه شعر
سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
شفیعی، کمال
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
60ص.
شابک: 
9786002965363
پایه: 
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر مجموعه‌ای از اشعار کوتاه است و زبان آن‌ها ساده و روان است. «نوجوانی»، «زندگی»، «بهار»، «بازی»، «صلح» و «مرزها» نام بعضی از این اشعار است. شاعر کودکی‎اش را مانند پرنده‌ای می‌داند که چشم‌برهم زدنی پریده و رفته است. او صلح را به عروسک زیبایی تشبیه کرده است که کودکان بسیاری در حسرت آن هستند و افسوس می‌خورد از اینکه هیچ تفنگی دهان به صلح نمی‌گشاید و... .
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب