کمی انسانم و بسیار گنجشک: مجموعه دوبیتی نوجوان

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
نظاری، سید‌ حبیب
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
28ص.
شابک: 
9786000104481
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
این کتاب حاوی دوبیتی‌هایی است که برای نوجوانان دوازده سال به بالا سروده شده است. این شعرها درباره باران، برف، سفر و گنجشک‌هاست. گنجشک‌هایی که بدون دام، در سکوت، در باران و در برف می‌میرند. گنجشک‌هایی که کنار حوض می‌نشینند و به فواره پریدن یاد می‌دهند! شاعر خود را به گنجشک تنهایی تشبیه کرده، گنجشکی که قفس او را از آسمان دور کرده است و... . شایان ذکر است که تصاویر کتاب در ارتباط مستقیم با مفهوم شعرهاست.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب