کیف فیلی

نام مجموعه: 
سری آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان
سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
طغیانی، مهدی
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
16ص.
شابک: 
9786226364102
پایه: 
سوم
چهارم
پنجم
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر با تمرکز و تأکید بر آموزش سواد مالی، کوشیده است در داستانی کودکانه، دربارۀ پرداخت مالیات برای حمایت از تولید کالای ایرانی و نیز حمایت از تولید‌کننده صحبت و مخاطب را با چیستی و علت پرداخت مالیات آشنا کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب