گزارش یک جلسه از مجتمع مسکونی خلیج‌فارس

چاپ اول سال: 
1395
مؤلف: 
فروهان، حمید
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
184ص.
شابک: 
9786003291416
پایه: 
یازدهم
یازدهم فنی و حرفه‌ای
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
هنرجو
چکیده: 
آپارتمان‌نشینی یکی از امور عادی زندگی امروزی به‌خصوص در شهرهای بزرگ است. کتاب حاضر در همین باره، به صورت گزارشی موردی می‌کوشد قوانین مربوط به زندگی آپارتمانی را به مخاطب بیاموزد.در این ماجرا، نکات بسیاری در قالب یادداشت‌های موردی و مختصر عرضه‌شده‌اند که مخاطب می‌تواند از آن‌ها کپی بگیرد و استفاده کند. راهکارهایی برای صرفه‌جویی در مصرف برق، آب و گاز ، و نمونه‌هایی از مصادیق تأمین نیاز همسایگان همچنین حق‌الناس و اسراف در کتاب تذکر داده‌شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب