یادآوری

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
سیار، محمدمهدی
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
58ص.
شابک: 
9786008145646
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر مجموعه اشعاری است که در قالب رباعی سروده شده است. نام برخی از این رباعی‌ها به این ترتیب است: «غرور»، «یاد»، «بی‌تاب»، «تردید»، «تنهایی»، «فردا»، «درغربت» و «جست‌وجو». در رباعی اول، شاعر از عشقِ معشوق می‌گوید که به هر دلی محرم نمی‌شود و قلب خودش که اسیر هر غمی نمی‌شود. این قلب و عشق، هر دو مغرورند. در شعر دوم، از معشوق شکایت می‎کند که چقدر راحت او را از یاد برده است. در شعر سوم، خود را مانند گل آفتابگردان، در شب سرگردان می‎بیند؛ چون او هم از دیدار محبوب محروم شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب