100 حقیقت درباره‌ سیاره زمین

نام مجموعه: 
صد حقیقت
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
رایلی، پیتر
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
مرتضی سعیدپور
مجموع صفحات: 
48ص.
شابک: 
9786003742901
پایه: 
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
کارشناسان
معرفی کتاب: 
زمین یکی از سیاره‌های منظومۀ شمسی و در حال حاضر تنها سیارۀ قابل سکونت است. کتاب حاضر دربارۀ چگونگی به وجود‌آمدن این سیاره، چرخش آن، درون زمین، سنگواره‌ها، رسوب‌ها، سنگ‌ها، کوه‌ها و لرزش آن اطلاعاتی به مخاطب نوجوان می‌دهد. گنجینۀ زمین، غارهای ژرف، آب و هوای سرکش، جنگل‌های شگفت و دنیای آب از دیگر محتویات کتاب هستند. نویسنده در انتها نیز در بارۀ مراقبت از زمین اطلاعاتی به مخاطب می‌دهد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب