101 بازی خانوادگی برای سفر، اردو یا جشن‌گرفتن در خانه

نام مجموعه: 
بازی‌های گروهی
سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
واردا، شاندو
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
حسین فدایی‌حسین
منصوره ارسلانی
مجموع صفحات: 
140ص.
شابک: 
9786008733072
مخاطب: 
والدین
معلم
معرفی کتاب: 
بازی تعامل اجتماعی را می افزاید و روابط بین فردی را گسترش می دهد. هدف این کتاب معرفی مجدد شیوه‌های قدیمی و جدید گشایش فضای جادویی بازی در خانواده است. بازی‌های متنوعی برای ایجاد تجربۀ علمی بازی در آن آمده‌اند. مخاطب می تواند متناسب با شرایط و امکانات، هر بازی را که خواست انتخاب و امتحان کند. اندازۀ مورد نیاز، سطح دشواری، نیاز به موزیک، نیاز به وسایل و احتمال وجود تماس فیزیکی از مشخصات بازی‌ها هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب