6410 روز تنهایی

نام مجموعه: 
مجموعه شعر
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
نیکوی، پونه
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
72ص.
شابک: 
9786008145547
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر مجموعه اشعاری است که در قالب غزل سروده شده است. ازجمله این شعرها، غزلی است که به شهید «عباس بابایی» و عاشقانه‌های همسرش تقدیم شده است، «... خوابیده‌ای شبیه به یک مرد گل‌فروش، می‌پرسم از خدا که خدا جنگ جای ماست؟ ... .» شاعر غزل دیگری را به آزادگان وطن تقدیم کرده است و غزلی به همسر شهید «سرلشکر آزاده، حسین لشکری»، به نام «۶۴۱۰ روز تنهایی» که یادآور روزهای اسارت اوست، یعنی ۱۸ سال حسرتِ نوشیدن جرعه‌ای آب خنک و یک لقمه نان....
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب