The Indian Parrot

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
گروگان، حمید
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
40ص.
شابک: 
9786000105273
پایه: 
نهم
دهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
نویسنده در این کتاب، داستان "طوطی هند" برگرفته از مثنوی معنوی، اثر جلال‌الدین محمد بلخی را به زبان انگلیسی برای زبان‌آموزان بیان کرده است. داستان در ۴۰ صفحه به کمک تصویر و نقاشی روایت شده است. گفت‌وگوی میان طوطی و بازرگان و نیز بازرگان و همسر و فرزندانش در کادرهای روبه‌روی عکس آنان آمده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب