فنی و حرفه ای

تعداد: 181 - 210 از 2364
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
حسابداری مالی مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشحسابداری و بازرگانی هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
آزمایشات تکنولوژی مواد غذایی افرا تربت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشکشاورزی هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
افزایش مهارت‌های شغلی: مرجع نصب و تعمیرات تخصصی پکیج دیواری مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمکانیک هنرجو/ هنرآموز یازدهم کاردانش
آموزش کاربردی زبان برنامه‌نویسی ++C مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه دانشجومعلمان/ هنرجو/ کارشناسان یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
آموزش گام به گام زبان برنامه‌نویسی PHP مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
کارگاه آموزشی HTML5, CSS3 به همراه پروژه‌های کاربردی عملی و ضمایم کاربردی مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه دانشجومعلمان/ هنرجو یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
آموزش پیشرفته ورد2019 مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
آموزش جامع word 2019 در مسیر اشتغال مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش
هر آنچه از پایتون باید بدانید مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
بازی رئال محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
ضربه آزاد محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
خواندن بازی محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
کاپیتان افسانه‌ای محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
محاصره هوپا تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش
راز جنگل هزار‌دستان هوپا تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
رابین هود قدیانی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
پینوکیو: آدمک چوبی قدیانی تربیتی ابتداییداستان, فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مردان کوچک قدیانی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
ضوابط طراحی و اجرایی وال‌پست مطابق پیوست ششم استاندارد 2800 کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرنقشه کشی و معماری دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای
نصب دوربین مداربسته از انتخاب اجزا تا مشاهده تصاویر با اینترنت کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشبرق هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
افزایش عملکرد: انجام کارهای یک هفته در یک روز کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز/ هنرجو یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
بازاریابی کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشحسابداری و بازرگانی هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
فروش موفق کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشحسابداری و بازرگانی هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مدیریت زمان کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز/ معلم/ مدیر/ مشاور/ هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مدیریت فروش کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشحسابداری و بازرگانی هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
استخدام و اخراج کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشحسابداری و بازرگانی هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
پرنده‌ رنگین‌بال سازوکار تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
اثر مرکب: آغاز موفقیتی بزرگ در زندگی و درآمد شما سازوکار کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی معلم/ مدیر/ هنرآموز
تربیت خلاق و ماهرانه: مربیان خلاق متفاوت عمل می‌کنند سازوکار کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم/ مشاور/ هنرآموز
مذاکره کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشحسابداری و بازرگانی هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش