فنی و حرفه ای

تعداد: 211 - 240 از 2364
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
ارسال فایل از این اتاق به اون اتاق: در خانه کامپیوترهای خود را شبکه کنید و بین آن‌‌ها فایل رد‌و‌بدل کنید کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مغازه‌دار‌ پول‌دار‌، مغازه‌دار‌ بی‌پول کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشحسابداری و بازرگانی هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
پاداش نهایی: دلایل پنهانی شکل‌گیری انگیزه‌های ما کلید آموزش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ هنرجو/ هنرآموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
شادی را انتخاب کن، چطور از روح و روان خود مراقبت کنیم ایران‌بان کمک آموزشی ابتداییمهارت‌های زندگی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز/ هنرجو ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش
به سوی مدارس صلح‌آموز ایران‌بان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم/ هنرآموز
ژورنال گلدوزی برزیلی بین‌المللی حافظ کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرطراحی و دوخت هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
ساخت عروسکهای نمدی بین‌المللی حافظ کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرطراحی و دوخت هنرجو/ هنرآموز دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش
خودآموز جامع مکرومه بافی3 بین‌المللی حافظ کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرطراحی و دوخت, متوسطه اولکار و فناوری دانش‌آموز/ هنرجو/ هنرآموز هشتم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
خودآموز جامع مکرومه بافی2 بین‌المللی حافظ کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرطراحی و دوخت, متوسطه اولکار و فناوری دانش‌آموز/ هنرآموز هشتم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای
عروسک‌های قلاب‌بافی2 بین‌المللی حافظ کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرطراحی و دوخت هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای
عروسک‌های قلاب‌بافی1 بین‌المللی حافظ کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرطراحی و دوخت هنرجو/ هنرآموز دهم فنی و حرفه‌ای
خودآموز جامع گلدوزی برزیلی بین‌المللی حافظ کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرطراحی و دوخت هنرجو/ هنرآموز دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
سورنا و تابوت ققنوس افق تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
سورنا و جلیقه آتش افق تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
منطقه آبی افق تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
خودآموز تصویری Word 2019 نارک, دانشگاهی کیان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
خودآموز تصویری Excel 2019 نارک, دانشگاهی کیان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش
آموزش خط ضریح آفتاب کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرگرافیک, متوسطه اولهنر دانش‌آموز/ هنرجو هشتم/ نهم/ دهم فنی و حرفه‌ای
دل به عشقت مبتلا شد: گزارشی از سفر اربعین 1396 به انضمام پدیده‌شناسی پیاده‌روی اربعین کتاب نیستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ كتابدار/ دانشجومعلمان/ هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
ازدواج راهی به سوی کمال جامعة القرآن الکریم کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی هنرآموز
شهروند الکترونیکی مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو/ هنرآموز یازدهم کاردانش
اسکرچ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه معلم/ هنرآموز
موشن گرافیک و انیمیشن‌سازی با Adobe After Effects CC 2017 مهد پژوهش کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرآموز
دکوراسیون سبز: راهنمای طراحی فضای داخلی خانه با گیاهان شرکت انتشارات فنی ایران کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرنقشه کشی و معماری هنرآموز
پناه سروش تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
آشنایی با مهندسی برق و گرایش‌های آن (ارتباطات، الکترونیک، قدرت و کنترل) دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشبرق هنرآموز دوازدهم فنی و حرفه‌ای
آن روزها؛ گاهی خنده، گاهی گریه نوشته تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز/ هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
خاطرات اداری نوشته کمک آموزشی ابتدایینثرادبی و خاطره, فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموز
ظرفیت حقوق در تحکیم خانواده سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی هنرآموز
تو افسرده نیستی: مهارت مبارزه با خلق منفی کانون اندیشه جوان, به‌نشر کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی معلم/ مشاور/ هنرآموز