دوره متوسطه نظری

تعداد: 1 - 30 از 3450
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
استهبان در دفاع مقدس: حماسه‌نامه ایثارگران و مردم شهرستان قرآنی صریر کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ معلم
ماجرا هنوز تمام نشده شرکت انتشارات سوره مهر کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
بازى بزرگ شرکت انتشارات سوره مهر کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
گنج‌هاى کلات شرکت انتشارات سوره مهر کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
رنگین‌کمان نیوتون: کشف انقلابی یک دانشمند جوان نخستین کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز, معلم هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
جادوگر دنیای الکتریسیته: نیکلا تسلا چگونه جهان را نورانی کرد نخستین کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز, معلم هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
قصه‌های بزرگسال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش
گزیده شعر مفتون امینی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
آساره و ماغ‌ماه محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
گوژپشت نتردام محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
شاهزاده‌ کوچک محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش
تفکر انتقادی در تدریس و یادگیری علم جدید غیرشهودی در باره یادگیری مؤثر پیشگامان پژوهش‌مدار کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی مربی, معلم, هنرآموز
عزت شیعه مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی معلم
پریانه‌های لیاسند ماریس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
رازهای مدیریت افراد بعثت کمک آموزشی ابتداییمهارت‌های زندگی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی معلم, مدیر, هنرآموز
النگوی شیشه‌ای قصه و داستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
قنات رستم‌آباد قصه و داستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
شوپه رد سرخ خون روی برف قصه و داستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
درمان شناختی- رفتاری اختلال وسواسی- جبری و انواع فرعی آن هنر اول کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی مشاور
خلاصه تاریخ ادبیات عرب هنر اول کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)عربی معلم, دانشجومعلمان
مفاهیم لازم برای مشاوره تحصیلی قلم‌بان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی معلم, مدیر, مشاور
مفاهیم در روش تدریس جدید قلم‌بان کمک آموزشی متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم
تو را دوست دارم نشر گویا تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانششعر, متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز, هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
روایت‌هایی از کارورزی مجازی در دانشگاه فرهنگیان تیک کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, هنرآموز
110 اصل زندگی مرسل کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمدیریت خانواده, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین
هفت گام تا مطالعه بدون فراموشی مرسل کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
گلستان سعدی مرسل کمک آموزشی متوسطه اولادبیات فارسی, متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی معلم
سیزده کاری که والدین خردمند انجام نمی‌دهند انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی ابتداییتفکر و پژوهش, فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, معلم, هنرآموز
شیو‌ه‌های نهادینه کردن اندیشه‌های دینی (از طریق خانواده، مدرسه، دین ورسانه) انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, مدیر, هنرآموز
تفکر مثبت: تمرین‌هایی برای داشتن یک زندگی شاد و موفق انجمن اولیا و مربیان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش