دوره متوسطه نظری

تعداد: 1 - 30 از 3501
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
مشاهیر شعر و ادب فارسی: مختصری بر شرح حال و آثار شاعران ایران از ابتدا تا قرن حاضر انتشارات ملک محمودی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز, معلم یازدهم/ دوازدهم
درآمدی بر قرآن‌پژوهی دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)قرآن معلم
20 روش کارآمد برای برنده‌شدن در بحث دادبه کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, معلم, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
روابط موفق با دیگران دادبه کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
شاهکار زندگی خود باش دادبه کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز, معلم, مشاور, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مدارس خلاق: آموزش حضوری، آموزش آنلاین سازوکار کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی مربی, معلم, دانشجومعلمان, هنرآموز
50 نکته درباره ارتقای حرفه‌ای معلمان بوی کاغذ کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم, هنرآموز
آموزش سواد رسانه‌ای در اتحادیه اروپا شواهدی از اقدامات مؤثر در مدارس ابتدایی و متوسطه (گزارش تحلیلی) پشتیبان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)سواد رسانه ای معلم
خاستگاه و گستره سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی جلد دوم پشتیبان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)سواد رسانه ای معلم
خاستگاه و گستره سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی جلد اول پشتیبان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)سواد رسانه ای معلم
فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفیدپایه دوازدهم خط سفید کمک درسی متوسطه دوم(نظری)زبان‌های خارجی دانش‌آموز دوازدهم
فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفیدپایه یازدهم خط سفید کمک درسی متوسطه دوم(نظری)زبان‌های خارجی دانش‌آموز یازدهم
فیلمبوک جامع زبان انگلیسی پایه دهم خط سفید خط سفید کمک درسی متوسطه دوم(نظری)زبان‌های خارجی دانش‌آموز دهم
راهبرد: مجموعه بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه رسانه، فضای مجازی و بازی‎‌های رایانه‌ای(به روزشده تا اول مرداد1399) پشتیبان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)سواد رسانه ای معلم
سواد دیجیتال کودکان (بررسی تعاریف و چهارچوب‌های آن) پشتیبان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)سواد رسانه ای معلم
مقدمه‌ای بر فیزیک زیستی مبتکران کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)فیزیک معلم, دانشجومعلمان
فیزیک 2 الکتریسیته و مغناطیس (برای رشته‌های فنی‌و‌مهندسی) مبتکران کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان یازدهم/ دوازدهم
حل کامل مسائل فیزیک 2: الکتریسیته و مغناطیس (برای رشته‌های فنی‌و‌مهندسی) مبتکران کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان یازدهم/ دوازدهم
راز هستی دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
منشور رستگاری دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برنامه درسی برای معلمان مبنای خرد کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)سواد رسانه ای معلم
ارتقای ذهنیت‌های رشد، اصول و روش‌های به حداکثر رساندن پتانسیل دانش‌آموزان مبنای خرد کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)روان‌شناسی معلم, مشاور
شما، فرزندتان و مدرسه: راهنمایی برای یافتن بهترین مسیر آموزش مبنای خرد کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی والدین, معلم, مشاور, هنرآموز
راهنمای یادگیری تلفیقی مبنای خرد کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی مربی, معلم, هنرآموز
تدریس تلفیقی دوره ابتدایی تا متوسطه، (راهنمای یادگیری شخصی‌سازی‌شده و ادغام بر خط) مبنای خرد کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی مربی, معلم, هنرآموز
کهکشان حیرت‌انگیز هوپا کمک آموزشی متوسطه اولعلوم تجربی, متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم
دایناسورهای مرده هوپا کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)زیست‌شناسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
آرایه‌های ادبی کنکور و تاریخ ادبیات بین‌المللی گاج کمک درسی متوسطه دوم(نظری)زبان و ادبیات فارسی دانش‌آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم
مهره حیاتی: آیا غیرقابل جایگزین هستید؟ آموخته کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان دوازدهم
با چرا شروع کنید: رهبران بزرگ چگونه الهام‌بخش دیگران می‌شوند؟ آموخته کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان دوازدهم